Vacatures

Het team van de SCSOG zoekt een inspirerende en bevlogen bestuurder (0,8 - 1,0 fte) met een groot hart voor de doelgroep

De Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen (SCSOG) biedt onderwijs, vorming en ondersteuning aan plm. 800 leerlingen van 4 t/m 20 jaar die vragen om extra begeleiding. In zowel regulier als speciaal onderwijs biedt ze de ondersteuning die nodig is in Groningen en omgeving. De SCSOG is een kleine stichting met korte lijnen, een goede sfeer en werkomgeving, een bevlogen groep medewerkers en stevige meedenkers, een prachtige doelgroep leerlingen en een uitdagende opdracht in Groningen en omgeving.

Je opdracht als nieuwe bestuurder:
Je ontwikkelt een visie op de toekomst van het onderwijs voor deze doelgroep en vertaalt deze naar het nieuwe strategisch beleidsplan waarin de rol en positie van de stichting in dit opzicht wordt beschreven. Je stuurt daarbij op verdere samenwerking met de ketenpartners (onder meer onderwijs, gemeenten en jeugdhulpverlening) in het omgaan met maatschappelijke ontwikkelingen).
Je weet samen met de teams passende antwoorden te formuleren op de vraagstukken rond personele bezetting en huisvesting (nieuwbouw voor een van de scholen, capaciteitsvraag andere gebouwen, formatieve uitdagingen, SHRM).
Je geeft sturing aan de doorontwikkeling en borging van de onderwijskwaliteit (aandachtspunten het maximaliseren van opbrengsten en het zicht hebben op de brede ontwikkeling). Je ontwikkelt, stimuleert en borgt de professionele cultuur in de organisatie.
Samen met de directeuren en medewerkers ontwikkel je de verdere samenwerking tussen de 4 scholen onderling en met het expertisecentrum.
Je stuurt op de doorontwikkeling en borging van het ICT-project dat gericht is op bijdragen aan meer samenwerking. 

Je profiel:

 • Stimulerend, coachend en empathisch.
 • Je bent een sparringpartner binnen het BMT met oog voor de relatie tot elkaar en je stimuleert gespreid leiderschap.
 • Een goede en handige communicator, transparant en open.
 • (Organisatie en politiek) sensitief en verstaat de kunst om verschillende belangen te herkennen, wegen en waarderen.
 • Zichtbaar en benaderbaar.
 • Analytisch, vraagt door en je hebt een helicopterview.
 • Creatief en gaat op zoek naar mogelijkheden en kansen.
 • Iemand die ruimte geeft waar het kan en inkadert waar het moet.
 • Betrouwbaar en integer.

De functie:

 • Functieniveau: Schaal B2 – CAO Bestuurders VO
 • Betrekkingsomvang: 0,8-1,0 fte
 • Aanstelling: vast dienstverband, per begin schooljaar 2022-2023 
De werving en selectieprocedure gaat via Beteor. Op hun website vind je meer informatie over de functie en hoe je kunt solliciteren. 
________________________________________________________________________________________________________________________
 
Educonnect is een expertisecentrum en maakt deel uit van Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen (SCSOG) waarbij het zich richt op dienstverlening bij de aangesloten scholen en hun partners in de samenwerkingsverbanden. Educonnect is een volwaardige partner in het realiseren van Passend Onderwijs door het ondersteunen van leerkrachten in de begeleiding van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Begeleiding vindt plaats op het niveau van de leerling, de groep, de leerkracht en de school. Deel jij jouw expertise zodat we onze leerlingen stimuleren om in een positief klimaat hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen? Samen zorgen we ervoor dat onze leerlingen zoveel mogelijk kansen krijgen.
 
Wij zijn voor EduConnect op zoek naar een:

Orthopedagoog (Generalist) 0,6 tot 1,0 fte

 
Als orthopedagoog bij Educonnect begeleidt je leerkrachten in het omgaan met leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Je verricht observaties en onderzoek bij leerlingen. Je levert maatwerk dat is afgestemd op de behoefte van elke individuele leerling.
 
Je voert adviesgesprekken met ouders en de school. Daarnaast stel je handelingsadviezen op en verzorg je de onderbouwing bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring tot het speciaal (basis)onderwijs. Je expertise zal worden gevraagd ten behoeve van de consultatieve en ambulante begeleiding binnen de scholen van deelnemende externe schoolbesturen en de scholen die binnen de eigen stichting vallen (het speciaal basis- en voortgezet onderwijs).
 
Functie eisen: 
 • Je hebt een afgeronde academische opleiding orthopedagogiek en bent bij voorkeur NVO geregistreerd. Een postmaster tot Orthopedagoog-Generalist vormt een pré;
 • Je bent in het bezit van de Basisaantekening Diagnostiek; 
 • Je beschikt over zowel theoretische en praktische kennis en vaardigheden op het gebied van de orthopedagogiek en orthodidactiek en hebt kennis van het onderwijswerkveld;
 • Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs en beschikt over een auto;
 • Een onderwijsbevoegdheid is een pré. 
 
Profiel:
 • Je hebt kennis van passend onderwijs;
 • Je bent vaardig in het begeleiden van leerlingen/leerkrachten en het adviseren van ouders;
 • Je bent analytisch, initiatiefrijk en denkt in oplossingen;
 • Je bent laagdrempelig in contact, communicatief vaardig en schriftelijk sterk;
 • Je bent stressbestendig en houdt het overzicht;
 • Je bent flexibel;
 • Je kan meedenken over de koers van de organisatie en ziet kansen.
 
Wat bieden wij:
 • Het betreft een tijdelijke baan voor een jaar;
 • De mogelijkheid om impact te hebben: wij bieden onze leerlingen toekomstperspectief en willen het verschil voor ze maken;
 • Afwisseling en improvisatiekansen, want geen dag is hetzelfde;
 • De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen;
 • Een professioneel team met aandacht voor elkaar;
 • Inschaling in schaal 11 (CAO primair onderwijs);
 • Goede aanvullende arbeidsvoorwaarden;
 • Indiensttreding afhankelijk van beschikbaarheid.
 
Procedure: 
Is dit de baan waarin jij al je kennis en ambitie kwijt kunt? Waarvan je blij wordt, zeker wetend dat ‘ie jou op het lijf geschreven is? Reageer dan snel.
 
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.scsog.nl/educonnect. Bij vragen kun je contact opnemen met Kirstin Frieswijk, coördinator (06-816 980 86).
 
Je reactie met CV ontvangen wij graag vóór 14 mei a.s. via een mail aan m.houthoff@scsog.nl (Miriam Houthoff, HR adviseur) . 
 
De gesprekken zullen vanaf week 20 plaatsvinden.
 

Wij zijn op zoek naar een:

Adjunct-directeur 0,4 tot 0,6 fte

Als adjunct-directeur van De Kimkiel lever je een stevige bijdrage aan het leiden van de school. Je vertaalt onze visie en koers naar de dagelijkse onderwijspraktijk en doet dat samen met onze directeur, leerkrachten, onderwijsassistenten, ondersteuners en specialisten. Waar nodig betrekt je daarbij ook externe partijen en samenwerkingspartners. Per 1 augustus 2022 zijn wij op zoek naar een adjunct-directeur met hart voor het SBO.

De Kimkiel is een Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs (CSBO) in de stad Groningen en maakt deel uit van de SCSOG. Ons onderwijs is voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De school wordt bezocht door bijna 200 kinderen uit de stad Groningen en de regio. Ons team bestaat uit 38 leden.

De functie:

 • Je geeft mede leiding aan (een aantal) medewerkers van de school. 
 • Je draagt mede zorg voor de ontwikkeling en groei van de medewerkers bij de uitvoering van hun functie en je begeleidt hen daarbij.
 • Je creëert samen een gezond werkklimaat, waarin medewerkers zich gewaardeerd en veilig voelen.
 • Je draagt bij aan het onderwijskundig en personeelsbeleid.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling, evaluatie en bijstelling van het meerjaren onderwijs- en    kwaliteitsbeleid alsmede aan de bedrijfsvoering en het formatiebeleid van de school en je adviseert de directeur daarover.
 • Je stelt (mede) het school- en ondersteuningsprofiel op.
 • Je levert bijdragen aan het schoolplan, de meerjarenbegroting en het meerjaren investeringsplan.
 • Je levert een bijdrage aan schoolevaluaties, jaarverslagen en de schoolgids.
 • Je voert beheerstaken uit.
 • Je levert een bijdrage aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid.

Wij zijn op zoek naar jou als je:

 • Ervaring hebt in het (gespecialiseerd) onderwijs;
 • Minimaal beschikt over een afgeronde hbo-opleiding op onderwijskundig gebied aangevuld met een managementopleiding (of je bent bereid om deze te volgen);
 • Verbindt maar ook kan confronteren en grenzen stelt; 
 • Aantoonbaar sterk bent in organiseren, samenwerken, bewaken en aanspreken;
 • In staat bent om talenten te zien en weet hoe je professionalisering kunt stimuleren;
 • Een teamspeler bent en zicht hebt op het grotere geheel;
 • Beleidsmatig kunt denken en handelen en dit kan vertalen naar de praktijk;
 • Gezien wordt als een doortastende en flexibele leider die zich lerend en ook kwetsbaar weet op te stellen;
 • Communicatief vaardig bent binnen een open cultuur, gemakkelijk in gesprek gaat met kinderen, ouders en leerkrachten en zich bij hen betrokken voelt;
 • Ondersteunend is naar de schooldirecteur om nieuwe ideeën op systematische en realistische wijze door te voeren;
 • De school op onderwijsgebied kunt helpen haar ‘Why’ dichterbij te brengen. 

Wat bieden wij:

 • Het betreft een tijdelijke baan voor een jaar, bij gebleken geschiktheid bieden wij je na een jaar een vast contract;
 • De mogelijkheid om impact te hebben: wij bieden onze leerlingen toekomstperspectief en willen het verschil voor ze maken;
 • Afwisseling en improvisatiekansen, want geen dag is hetzelfde;
 • Goede begeleiding en de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen;
 • Een professioneel team met aandacht voor elkaar;
 • Een duidelijk plan voor onze school waaraan we samen werken;
 • Inschaling in schaal A12 (CAO primair onderwijs);
 • Goede aanvullende arbeidsvoorwaarden. 
Informatie:
Voor meer informatie over onze school kun je terecht op onze website www.dekimkiel.nl
Heb je vragen over de vacature? Dan kun je tijdens werktijd contact opnemen met de directeur van de school: Marten Hazenberg tel: 050-5772985  of via mail m.hazenberg@dekimkiel.nl   
 
Ben je enthousiast geworden over deze vacature? Dan ontvangen we graag je sollicitatie in de vorm van een brief met motivatie en je CV voor 14 april 2022 die je kunt sturen naar: r.aakster@dekimkiel.nl  
De gesprekken zullen vanaf week 16 plaatsvinden.
 
Voor deze vacature geldt dat we iemand zoeken die past bij de identiteit van onze stichting.
Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure
 

Vacature onderwijsassistent
De Fiduciaschool zoekt een onderwijsassistent, kijk voor meer informatie op www.fiduciaschool.nl.
 

Vacature raad van toezicht (vacature is ingevuld)
We zijn op zoek naar twee leden voor de raad van toezicht. Kijk voor de vacature op www.scsog.nl/vacatures-rvt. 

Onze vacatures
Is het Speciaal (basis) onderwijs jouw wereld en wil jij het beste uit de leerlingen halen?

Wij hebben een vacature voor:

Vacature leerkracht midden-bovenbouw | Fiduciaschool

Een leerkracht, kijk voor meer informatie op www.dekimkiel.nl (vacature is ingevuld)

 

Onderwijsassistenten (vacature is ingevuld)

Voor onze scholen De Kimkiel, De Fiduciaschool en De Wingerd zoeken wij onderwijsassistenten. Als onderwijsassistent voeg je waarde toe aan de leerling en aan de leerkracht. Je kijkt samen met de leerkracht van de groep naar wat de leerling nodig heeft. Je kunt individueel of met kleinere groepjes leerlingen aan de slag. Je kunt in alle groepen worden ingezet, waardoor je de hele school leert kennen.  

 

Wat vragen wij?  

 • Een relevant diploma op minimaal MBO-niveau  
 • Ervaring in het (speciaal) onderwijs is een pré  
 • Je bent enthousiast, leergierig en geduldig  

 

De vacatures  

 • Voor de Kimkiel zoeken wij een onderwijsassistent die gemiddeld 32 uur per week werkt, verdeeld over 5 dagen. Onze nieuwe collega werkt vooral in de midden- en bovenbouw.  
 • Bij de Fiduciaschool zoeken wij een onderwijsassistent voor gemiddeld 21 uren per week op de maandag, dinsdag en donderdag. 
 • Voor de Wingerd zoeken wij een onderwijsassistent voor het SO en het VSO voor 13-18 uren per week op maandag, (dinsdag) en woensdag.  

 

Wat bieden wij?  

 • Een aanstelling voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging  
 • Goede begeleiding en de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen  
 • Professionele teams met aandacht voor elkaar  
 • Inschaling in schaal 5 (CAO primair onderwijs)  
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling en goede arbeidsvoorwaarden  

 

Informatie  

Voor meer informatie over onze organisatie en onze scholen kun je terecht op onze website www.scsog.nl. Heb je vragen over de vacatures dan kun je tijdens werktijd contact opnemen met:  

  

De Kimkiel                                           De Fiduciaschool                            De Wingerd  

Marten Hazenberg                                Gerda Luiks                                     Albert Kamphuis  

050-5772985                                        06-52380815                                      050-5262576  

m.hazenberg@dekimkiel.nl                 g.luiks@fiduciaschool.nl                 a.kamphuis@wingerdzml.nl  

  

Solliciteren  

Ben je enthousiast geworden over deze vacatures? Dan ontvangen wij graag voor 12 juni je sollicitatie. Deze kun je sturen naar: 

 

 • De Kimkiel: r.aakster@dekimkiel.nl  
 • De Fiduciaschool: h.koerts@fiduciaschool.nl 
 • De Wingerd: info@wingerdzml.nl
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

(V)SO De Wingerd en SBO De Fiduciaschool zijn we op zoek naar leerkrachten voor het schooljaar 2021-2022. Bij voorkeur heb je SO/SBO ervaring. (Vacature is ingevuld)
Kies je met passie voor het onderwijs aan leerlingen waarbij het leren niet vanzelf gaat, dan zijn we op zoek naar jou! informatie over de vacatures: 

 

SCSOG is per direct op zoek naar een deskundige en betrokken 

(startend) Orthopedagoog (0,6 fte)  vacature is ingevuld

voor de begeleiding van leerkrachten speciaal (basis)onderwijs en praktijkonderwijs.

Deel jij jouw expertise zodat we onze leerlingen stimuleren om in een positief klimaat hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen? Samen zorgen we ervoor dat onze leerlingen zoveel mogelijk kansen krijgen.

Dit ga je doen
Je begeleidt leerkrachten in het omgaan met leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Je verricht observaties en onderzoek bij leerlingen. Je voert adviesgesprekken met ouders en de school. Daarnaast stel je handelingsadviezen op en verzorg je de onderbouwing bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring tot het speciaal (basis)onderwijs. Voor een periode van ongeveer vier maanden zul je, samen met een ervaren collega, bij een extern aangesloten bestuur met 11 reguliere basisscholen een orthopedagoog vervangen. Daarnaast zal je expertise worden gevraagd voor onze eigen scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs. 

Dit vragen we

 • een afgeronde academische opleiding orthopedagogiek en bij voorkeur een NVO-registratie
 • de Basisaantekening Diagnostiek 
 • kennis van passend onderwijs
 • een analytische, initiatiefrijke houding en denken in oplossingen
 • een geldig rijbewijs en de beschikking over een auto 

Dit krijg je 

 • een afwisselende en veelzijdige functie in een stabiele organisatie 
 • een dienstverband voor één jaar, je komt in dienst bij Praktijkschool De Bolster
 • begeleiding door ervaren collega’s en de mogelijkheid je verder te ontwikkelen 
 • uitstekende arbeidsvoorwaarden, inschaling in schaal 11, CAO VO, eindejaarsuitkering, goede verlofmogelijkheden

Enthousiast?
Is dit de baan waarin jij al je kennis en ambitie kwijt kunt? Waarvan je blij wordt, zeker wetend dat ‘ie jou op het lijf geschreven is? Reageer dan snel. Meer informatie over onze organisatie vind je op www.scsog.nl/educonnect. Neem bij vragen contact op met Kirstin Frieswijk, coördinator

(06-816 980 86). Je reactie met CV ontvangen wij graag vóór 5 januari 2021 via info@debolster.nl. De gesprekken worden ingepland op maandag 11 januari 2021.  

Onze kernwaarden Uniciteit van ieder mens, Talenten gebruiken, Zelfredzaamheid en Betrokkenheid vormen de basis van waaruit jij je werkzaamheden verricht.

Heb je meer ervaring of ben je ZZP-er? Ook dan zien we je reactie graag tegemoet!

 


Kies je met passie voor het onderwijs aan leerlingen waarbij het leren niet vanzelf gaat, dan zijn we op zoek naar jou! De Fiduciaschool is een Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs. Wie komt ons jonge en enthousiaste team versterken?

Leerkracht(en) voor SBO De Fiduciaschool vacature is ingevuld

 • Voor groep 6/7 op maandag en dinsdag
 • Als vaste invaller binnen de school (woensdag t/m vrijdag)

Wij vragen:

 • Een collega met een groot hart voor kinderen die wat extra’s nodig hebben.
 • Ervaring in het SBO of SO heeft onze voorkeur.
 • Je bent bevoegd of je bent in de laatste fase van je studie.
 • De vacature kan zowel door één of meerdere personen worden vervuld.

Wij bieden:

 • Een mooie werkplek in een fijn team.
 • Begeleiding in de vorm van een coach, een directe collega en een interne begeleider.
 • Kleine klassen waarin we afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
 • Vanaf 4 januari 2021 tot 10 juli 2021 een aanstelling van 2 dagen per week (0,4 wtf.) voor groep 6/7.
 • Vanaf 4 januari 2021 tot 10 juli 2021 een aanstelling van 3 dagen per week (0,6 wtf.) in de invalpool van De Fiduciaschool.
 • De vacatures zijn eerst tijdelijk, er zijn mogelijkheden voor verlenging.
 • Prima arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor primair onderwijs, waaronder salaris in schaal L11.

Voor meer informatie over onze school of de vacature, kijk naar onze website www.fiduciaschool.nl of neem contact op met Gerda Luiks (directeur) g.luiks@fiduciaschool.nl.

Telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 06- 52380815 (op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur).

Wil je solliciteren, dan ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 27 november 2020 een motivatiebrief en C.V. De gesprekken staan gepland op dinsdag 1 december 2020.


De Wingerd is per direct op zoek naar een gedreven

Onderwijsassistent VSO (0,45 fte, schaal 5) vacature is ingevuld

(V)SO De Wingerd is een Christelijke school voor zeer moeilijk lerende kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. De school staat bekend om het goede pedagogische klimaat met veel oog voor de leerling. We vinden het belangrijk dat kinderen zich vanuit een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen. De Wingerd vindt het belangrijk leerlingen zo goed mogelijk toe te rusten voor hun plek in de samenleving.

Wij zoeken iemand die:

 • beschikt over een relevante MBO opleiding
 • beschikt over goede interpersoonlijke, communicatieve vaardigheden
 • gedreven is
 • liefde voor het onderwijs heeft en affiniteit met onze doelgroep
 • beschikt over capaciteiten om goed te kunnen samenwerken met collega’s
 • breed inzetbare mogelijkheden heeft
 • zich thuis voelt bij de christelijke identiteit van de schoo

Verantwoordelijkheden en taken zijn:

 • Ondersteunen van de leerkracht bij het verrichten van (routinematige) onderwijsinhoudelijke taken.
 • Begeleiden van groepjes leerlingen in het schoolwerk.
 • Verzorging, op aanwijzing van de leerkracht, van de individuele leerlingen.
 • Verricht onderwijsondersteunende activiteiten
 • Orde in de lesruimte, huishoudelijke taken

Wij bieden:

 • een werkplek waar je jezelf mag zijn
 • een omgeving die veel van je verwacht
 • een plek waar je mag leren
 • een school met een geweldige doelgroep
 • een tijdelijke baan met uitzicht op vast

Ben jij gemotiveerd?

Stuur je motivatiebrief en cv vóór vrijdag 28 november a.s. naar a.kamphuis@wingerdzml.nl De gesprekken vinden zo spoedig mogelijk daarna op de school plaats.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Albert Kamphuis, directeur via a.kamphuis@wingerdzml.nl , 050-5262576. Overige informatie over de school is ook te vinden op www.wingerdzml.nl

De vacature wordt zowel intern als extern verspreid. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.


*Wij zijn altijd op zoek naar invalleerkrachten. Heb je interesse om te werken bij de SCSOG, stuur dan een e-mail naar: W.Beukema@scsog.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.


Vacature onderwijsassistent

Bijlagen