Terug naar het overzicht

De Wingerd

Telefoonnummer: 050 5262576
E-mailadres: info@wingerdzml.nl
Type onderwijs: Speciaal - en Voortgezet Speciaal Onderwijs
Directeur: De heer A. Kamphuis
Adresgegevens school:

De Wingerd
De Verbetering 5
9744 DZ GRONINGEN

 

De Wingerd is een christelijke school voor leerlingen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Vanuit onze christelijke identiteit willen we een omgeving bewerkstelligen die empathisch en respectvol is. De school biedt de leerlingen onderwijs in een veilige en gestructureerde omgeving met voldoende zorg en uitdaging. Voor de leerlingen van 4 – 20 jaar hebben we een concreet omschreven toekomstperspectief dat bij elke individuele leerling past. In dit toekomstperspectief werken we toe naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid richting wonen, werken en vrije tijd.