Terug naar het overzicht

De Kimkiel

Telefoonnummer: 050-5772985
E-mailadres: info@dekimkiel.nl
Type onderwijs: Speciaal Basisonderwijs
Directeur: De heer M. Hazenberg (directeur)
Adresgegevens school:

CSBO De Kimkiel
Kluiverboom 9
9732 KZ Groningen

De Kimkiel is een Christelijke school voor speciaal basisonderwijs.

Een ‘kimkiel’ van een zeilschip heeft als doel ervoor te waken, dat het schip niet gaat kapseizen.

De school wil bijdragen aan ieder kind om zijn eigen koers te vinden. Door leer- of sociaal emotionele problemen kan de richting soms uit het zicht raken.

De Kimkiel is er voor die kinderen, die hun draai om welke reden dan ook niet meer kunnen vinden in het reguliere basisonderwijs. Onze school gaat uit van respect en waardering voor wie deze kinderen zijn.

De school werkt volgens het motto: ‘We kunnen niet van alle leerlingen sterren maken, maar we kunnen ze wél op hun eigen wijze laten schitteren.’

Wij helpen het kind zoeken naar zijn eigen mogelijkheden van kennis en vaardigheden door dagelijks aanbod van zowel cursorisch onderwijs in de stamgroep als atelieronderwijs in de bouw. Op deze wijze kan het kind zich bewust worden van zijn eigen talenten en leert het deze in samenhang met leerkrachten en medeleerlingen te ontwikkelen.

Kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO worden toegelaten tot het speciaal basisonderwijs.