Terug naar het overzicht

Fiduciaschool

Telefoonnummer: 050-5256796
E-mailadres: info@fiduciaschool.nl
Type onderwijs: speciaal basisonderwijs
Directeur: Mevrouw G. Luiks
Adresgegevens school:

Distributiestraat 1
Postbus 8096
9702KB Groningen

 


De Fiduciaschool is een Christelijke school voor speciaal basisonderwijs.
Fiducia is afgeleid van vertrouwen. Kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO worden toegelaten tot het speciaal basisonderwijs. Door leerproblemen en frustraties zijn deze leerlingen vaak het vertrouwen in eigen kunnen en mogelijkheden kwijt geraakt.


De Fiduciaschool is er voor díe kinderen, die hun draai om welke reden dan ook niet kunnen vinden binnen het reguliere basisonderwijs. Onze school gaat uit van respect en waardering voor wie deze kinderen zíjn en wij geloven onvoorwaardelijk in hun talenten. De school werkt volgens het motto ‘Fiducia: vertrouwen in jezelf’.
Wanneer er sprake is van vertrouwen en het kind de school ervaart als een veilige en vertrouwde omgeving waarin hij of zij geaccepteerd wordt, kan een kind zich verder ontwikkelen. Wij werken aan deze ontwikkeling van kennis en vaardigheden in niveaugroepen en ateliers.