Passend onderwijs in de regio Groningen

In Groningen krijgt Passend Onderwijs onder andere vorm door samenwerkingsverbanden waarin het reguliere en het speciale onderwijs samen optrekken. Scholen binnen samenwerkingsverbanden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ondersteuningsbehoefte van leerlingen binnen de regio. De SCSOG is aangesloten bij de volgende samenwerkingsverbanden:

  • swv 20.01 PO, subregio Groningen/Haren (voor het primair onderwijs)
  • swv 20.01 VO en swv 20.02 VO (voor het voortgezet onderwijs)


Meer informatie over passend onderwijs in Groningen vindt u via onderstaande link.

http://po2001.passendonderwijsgroningen.nl/

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01/ 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-02/