Passend onderwijs in Nederland

Een passende onderwijsplek voor alle kinderen en jongeren in ons land. Dat recht geldt zeker voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Gezamenlijk staan leraren, schoolleiders, onderwijsondersteunend personeel en schoolbesturen voor de taak om dat waar te maken. Het stelsel Passend Onderwijs biedt onderwijsvoorzieningen die kunnen bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan. Zo wordt deze onderwijsverantwoordelijkheid nog eens extra aangescherpt.