Expertisecentrum Educonnect

De opgebouwde expertise van de SCSOG wil zij zo breed mogelijk inzetten. Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte heeft zij expertisecentrum Educonnect in het leven geroepen.  Educonnect speelt een rol binnen de scholen van de SCSOG, maar vooral daarbuiten. Zij biedt ondersteuning aan scholen, leerkrachten en leerlingen die vragen om extra begeleiding binnen het reguliere basis- of voortgezet onderwijs.