Passend onderwijs

Onze Stichting wordt ondersteund door enkele initiatieven die niet schoolgebonden zijn, waaronder samenwerkingsverbanden tussen regulier en speciaal onderwijs en een expertisecentrum voor extra begeleiding.