Werkwijze

De oplossingsgerichte benadering vormt de basis voor onze begeleiding. De wensen en mogelijkheden van de leerling, de leerkracht en de school staan centraal. De medewerkers van Educonnect ondersteunen leerlingen en leerkrachten in wat ze wel kunnen.

Binnen de scholen van de SCSOG is ervaring opgedaan in het werken met ontwikkelingsperspectieven, handelingsplannen en (individuele) leerlijnen. Het stellen van doelen voor alle leerlingen door middel van handelingsplannen geeft inzicht en stuurt het handelen van de leerkracht. (HGPD)


Handelingsgericht werken is een werkwijze om leerkrachten te ondersteunen bij het zoeken naar antwoorden op begeleidingsvragen van specifieke leerlingen en het leren stellen van doelen om hierin resultaten te bereiken. Bij deze werkwijze staat niet het kind centraal maar de leerkracht. De leerkracht wordt geactiveerd om samen met de begeleider van Educonnect naar oplossingen te zoeken en daarin doelgerichte keuzes te maken. Deze werkwijze is gericht op het handelen in de klas en gaat uit van het zoeken naar kansen in plaats het zoeken van verklaringen.

Educonnect wil door haar inzet bewerkstelligen dat de handelingsgerichte procesdiagnostiek een vaste plek inneemt in de 1-zorgroute van scholen. De kennis van de medewerkers op cognitief, didactisch en sociaal-emotioneel terrein is evident in het vaststellen van het algehele ontwikkelingsperspectief van kinderen en levert hiertoe een constructieve bijdrage.