Educonnect voor leerlingen

Het is de grote uitdaging van het onderwijs om elk kind recht te doen. Om voor elk kind een passend onderwijsaanbod te hebben. Elk kind is immers uniek. Dat vraagt om onderwijs en ondersteuning op maat.

Als kinderen extra ondersteuning nodig hebben dan vraagt dat van de school vaak veel meer (ortho)didactische en (ortho)pedagogische deskundigheid. Scholen proberen daar intern het optimale voor te doen door in te zetten op scholing, specialisaties of meer handen in de klas. Maar soms kun je het niet alleen en moet je externe hulp inschakelen.


Scholen voor speciaal (basis)onderwijs hebben specifieke deskundigheid in huis met het oog op leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Scholen voor regulier onderwijs werken daarom met hen samen.

"Passend Onderwijs voor ieder kind" is het motto voor de toekomstige ontwikkelingen binnen het onderwijs. Elke school levert onderwijs op maat voor ieder kind en geen kind raakt tussen wal en schip. Iedere school krijgt zorgplicht door of zelf, of dankzij samenwerking werkelijk voor elk kind een passend ondersteuningsarrangement te realiseren. Scholen moeten opnieuw om zich heen kijken naar relaties en partners die zij nodig hebben om de eigen zorgplicht te kunnen waarmaken. Samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn belangrijker dan ooit om alle leerlingen passend onderwijs te bieden. De SCSOG scholen en Educonnect SCSOG onderwijsondersteuning zijn volwaardige partners in de realisatie hiervan.


Aanbod op leerlingniveau

 • Pedagogisch didactisch onderzoek
 • Psychologisch onderzoek (intelligentie)
 • Dyslexie onderzoek
 • Dyscalculie onderzoek
 • Observaties; gedrag, werkhouding, ontwikkelingsaspecten jonge leerlingen
 • School video interactie begeleiding / beeldcoachen
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Weerbaarheidstraining
 • Speltherapie
 • Rouw en verlies
 • Oplossingsgericht begeleiden, bijvoorbeeld in de vorm van Kids' Skills; klassencoaching