Educonnect

Educonnect maakt deel uit van de SCSOG, de Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen.

Onder het bestuur van de SCSOG ressorteren:

  • De Kimkiel: PO school voor speciaal basisonderwijs
  • Fiduciaschool: PO school voor speciaal basisonderwijs
  • De Wingerd: (V)SO school voor zeer moeilijk lerende kinderen
  • De Bolster: VO school voor Praktijkonderwijs

Educonnect: SCSOG onderwijsondersteuning

Educonnect richt zich op dienstverlening bij de aangesloten scholen en hun partners in de samenwerkingsverbanden, waarbij de vraag het organisatievermogen van de school overstijgt, waardoor ze zich niet meer kan richten op de primaire taak: het geven van kwalitatief goed onderwijs. De aangeboden gemeenschappelijke dienstverlening levert kwaliteitsvoordelen op.

Educonnect is een volwaardig partner in het realiseren van Passend Onderwijs door het ondersteunen van leerkrachten in de begeleiding van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Begeleiding vindt plaats op het niveau van de leerling, de groep, de leerkracht en de school. Lees verder >>