De gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad:

Namens De Bolster:
Hugo Vellinga (personeel)
Vacant (ouder) 

Namens De Wingerd:
Sandro Casula (personeel)
Willemijn Akkerman (ouder)

Namens De Kimkiel:
IJsbrand Knol (personeel)
Jan Brilman (ouder) 

Namens De Fiduciaschool:
Annemiek Veldkamp (personeel)
Marieke Lindeboom (ouder)

Namens Educonnect:
Willy Meijer