Bovenschools managementteam

De stichting heeft het volgende bovenschools managementteam:

  • De heer J.C. Kullberg, directeur De Bolster,
  • De heer B. van der Schaaf, directeur a.i. De Kimkiel
  • De heer G. Keuning, directeur Educonnect
  • Mevrouw G. Luiks, directeur Fiduciaschool
  • De heer A. Kamphuis, directeur De Wingerd
  • Mevrouw A. Osinga, voorzitter BMT en bestuurder van de stichting