Bovenschools managementteam

De stichting heeft het volgende bovenschools managementteam:

  • De heer J.C. Kullberg, directeur De Bolster,
  • De heer M. Hazenberg, directeur De Kimkiel
  • Mevrouw G. Luiks, directeur Fiduciaschool
  • De heer A. Kamphuis, directeur De Wingerd
  • Mevrouw A. Osinga, voorzitter BMT en bestuurder van de stichting