Organen van de stichting

Bestuurder:

  • mevrouw A. Osinga

Raad van toezicht:

  • de heer J.F. Deinum, voorzitter, Groningen
  • de heer B. Kuiken, Haren
  • de heer M. Nap, Groningen
  • de heer B. Dijkstra, Sauwerd
  • mevrouw M.C. Bouma, Peize

Onder de stichting ressorteren de volgende scholen: 

  • Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Fiduciaschool;
  • Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs De Kimkiel; 
  • School voor (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden De Wingerd;
  • Christelijke school voor Praktijkonderwijs De Bolster.

Verder gaat van de stichting het expertisecentrum voor onderwijsondersteuning Educonnect uit.