Missie en Visie

Missie    

“Samen zorg dragen voor de meest kwetsbare leerlingen binnen het huidige onderwijsstelsel”: die missie is leidend voor het expertisecentrum en de scholen die vallen onder de SCSOG. Op die manier versterken we de gemeenschappelijke basis die onze scholen hebben. Zo kunnen ze meer als collectief naar buiten treden en elkaar waar nodig vertegenwoordigen.

Visie

Betrokkenheid, naastenliefde en een warm hart liggen aan de basis van de visie van de SCSOG: “Kinderen in staat stellen om te worden wie ze zijn!” De stichting ondersteunt leerlingen bij het waarmaken van hun dromen en ambities. In hun ontwikkeling spelen leerkrachten een leidende rol: zij zien de potentie van elke leerling en weten hoe hoog ze de lat kunnen leggen. Elk kind dat extra zorg nodig heeft in het onderwijs is welkom!

Met een professionele dialoog op het niveau van leerlingen, leerkrachten en schoolleiding legt de SCSOG de basis voor een vruchtbare leef-, leer- en werkgemeenschap met christelijke waarden. Door samenwerking met ouders, andere scholen, bedrijven en (zorg)instellingen wil de stichting het collectief versterken en de bestuurskracht van de afzonderlijke scholen vergroten.