De Stichting

De scholen hebben een gemeenschappelijke visie en missie op SCSOG-niveau, welke leidend is voor de afzonderlijke scholen en het expertisecentrum. Doel hiervan is het versterken van de gemeenschappelijke basis, zodat de scholen meer als collectief naar buiten kunnen treden en elkaar waar nodig kunnen vertegenwoordigen.

In de Wet goed onderwijs, goed bestuur (2010) is onder andere geregeld dat er een scheiding tussen de functies van toezicht en bestuur dient te zijn. Binnen SCSOG is dit geregeld door het hanteren van het raad van toezichtmodel. Op grond van genoemde wet heeft de VO Raad, in samenspraak met de leden, de Code goed onderwijsbestuur VO opgesteld. SCSOG is aangesloten bij de VO Raad en heeft de Code aangenomen en handelt conform deze code. U kunt de Code goed onderwijsbestuur VO bestuderen door te klikken op deze link: https://www.vo-raad.nl/themas/goed-bestuur/onderwerpen/code-goed-onderwijsbestuur