Corona nieuws

Groningen, 15 maart 2020                                           

 

Onderwerp: scholen dicht vanaf 16 maart

 

Beste ouder(s), verzorger(s),

Op 12 maart stuurde ik u een brief, op die dag nam de overheid het besluit om de scholen in Nederland open te houden. In het afgelopen weekend is veel onrust ontstaan over dit besluit. Vanmiddag heeft de overheid daarom bekend gemaakt de scholen toch te sluiten. Dit besluit gaat in op maandag 16 maart en duurt in ieder geval tot 6 april. Dit betekent dat we u hierbij vragen om uw kind morgen thuis te houden.

Er is een uitzondering voor ouders en verzorgenden die werken in cruciale beroepen. Dit zijn beroepen die noodzakelijk zijn om de samenleving te laten draaien. Er is door de overheid een lijst opgesteld met beroepen waar het om gaat. Alleen als u werkt in een beroepsgroep die staat op deze lijst kunt u uw kind tussen 16 maart en 6 april wel naar school laten komen. Uw kind wordt dan opgevangen op school gedurende de lestijden. De lijst van cruciale beroepsgroepen staat onder deze brief opgenomen.

De reden voor dit aangescherpte besluit is dat ook leraren op de scholen gezondheidsklachten hadden en daarom niet naar school konden komen. En er waren leraren die hun eigen kind(eren) moesten opvangen omdat hun kind(eren) niet naar school konden. Omdat het coronavirus zich verder verspreidt, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen en kinderen thuisblijven. 

Ik hoop dat de scholen op 6 april weer gewoon open kunnen. We zullen in de tussentijd manieren bedenken om leerlingen toch aan hun schoolwerk te kunnen laten werken. Als u verdere vragen hebt over de gang van zaken op school, dan kunt u terecht bij de directeur van uw school.

Met vriendelijke groet,

Annalie Osinga

Bestuurder SCSOG